Sitemap   |   Logga in

*******************

maj 2016

Styrelsen för Skärgårdarnas Riksförbund 2016

HÄMTA KONTAKTBLAD HÄR


*******************

2016-04-21        

Uppdaterat presentationsblad SRF       

HÄMTA BLADET HÄR!


*******************

2015-11-19

Bildpresentation av SRF

Vad är SRF? Här presenteras organisationens verksamhet.

HÄMTA PRESENTATIONEN HÄR!


******************* Bekymmer med hemsidesadressen?

Vi har fått rapporter om att www.skargardarna.se fungerar dåligt för en del när det gäller att komma vidare till arbetsgrupperna.

Ett tips är att i stället använda den långa gamla adressen www.skargardarnasriksforbund.se Vi hoppas komma till rätta med detta så båda fungerar bra.  Välkommen till

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

 
                                                                   

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna.
Vi arbetar för en levande skärgård – året om!


Aktuellt från SRF

SEPTEMBER 2016

Från sommar mot höst ...

Vilken sensommarvärme det är på många ställen!


**************************************************

"Förvalta naturresurser på lokal nivå"

Utvecklingen av den lokala förvaltningen av naturresurser har mer eller mindre stannat av. Tidigare försök att decentralisera naturresursförvaltningen har delvis misslyckats på grund av motstånd från myndigheterna, skriver flera debattörer i en gemensam artikel i Svenska Dagbladet.

Läs artikeln från Hela Sverige ska leva, Sametinget, Centrum för biologisk mångfald, Världsnaturfonden och Skärgårdarnas Riksförbund.

LÄS DEBATTARTIKELN HÄR!


********************************************

Vi skärgårdsbor nr 2 2016                              

Sommarnumret av Vi skärgårdsbor kom i juli med posten till våra läsare. Läs om nya ordförandens tankar, arbetsgrupperna, bränslefrågan, sommarens skärgårdar, Landsbygdsriksdagen, skolnedläggningar och mycket mer.

Tidningen kan hämtas i högerspalten intill!


********************************************

Som ett brev på posten - Yttrande av delbetänkande

Med anledning av minskade brevvolymer och i takt med ökad digitalkommunikation har regeringen valt att se över de 20 år gamla reglerna kring övernattsbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle. I samma samhälle har en del skärgårdsbor redan i dag postgång färre dagar i veckan än övriga samhällsmedborgare.

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, har yttrat sig över remissen av delbetänkandet Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

LÄS HELA REMISSVARET HÄR!


********************************************

Vattnet är vår väg - Bränslebeskattningen                         

Bränslefrågan är en bit på väg - men den är inte klar. Skärgårdarnas Riksförbund har deltagit i möten med skatteutskottet och skrivit remissvar i denna fråga. Följ utvecklingen på Skärgårdsbryggan, i tidningen Vi skärgårdsbor och på hemsidan.

LÄS REMISSVARET HÄR!


********************************************

SKÄRGÅRDSKALENDERN 2016

Årets skärgårdskalender har temat Skärgårdens Unga. September månad innebär skördetider och det är också skörde-tema på Kosters skola. Här plockar barnen olika sorters tomater i det stora växthuset. Tillbaka i skolan blev det olika övningar kring de nyplockade tomaterna.

Foto: Eva Widlund

                                                                  

almanacka 2016_Sida_20  

********************************************

Slutrapporten Projekt Next Stop Small Islands

Det nordiska demografiprojektet är avslutat. Det är ett samverkansprojekt mellan Danmark, Finland och Sverige under projektledning i Danmark. Vad är det som påverkar befolkningsantalet på nordens öar? Nu är slutrapporten klar som berättar om hur befolkningsutvecklingen ser ut i Danmark, Finland och Sverige. Rapporten är på danska.

Läs om slutrapporten i Vi skärgårdsbor nr 1 2015 sid 4
Se även artikel om projektet i Vi skärgårdsbor nr 4 2014 sid 3-5

HÄMTA SLUTRAPPORTEN HÄR!


********************************************

Medlemstidningar

FLERA medlemstidningar finns att läsa! Årets tidningar och medlemsblad kommer
undan för undan. Ö-bladet från Vinön kommer varje månad. 

Flera av SRF:s föreningar ger ut tidningar månadsvis eller kvartalvis. Vi lägger alltid dessa tidningar på sidan Medlemsföreningar. Enklast att hitta tidningarna är att klicka
på texten under bilderna här nedan så kommer du direkt till sidan.

o-bladet_oktober  Medlemsbladet_nr3_2015_Sida_01  o-bladet_november  Bränningen Nr 3-2015_Sida_01  NämdöNu35web_Sida_01  01- Framsida Ö-bladet december 2015  01- Framsida Ö-bladet januari 2016  BSR_Nyhetsblad 2 2015_Sida_1  01- Framsida Ö-bladet februari 2016  BSR_NB_07B_Sida_1  Bladet 1 2016_omsl  01- Framsida Ö-bladet mars 2016  Bränn 2016-1 web_Sida_01  01- Framsida Ö-bladet april 2016  01- Framsida Ö-bladet maj 2016  01- Framsida Ö-bladet juni 2016  Bladet 2-2016_omsl  01- Framsida Ö-bladet juli 2016  Bränningen nr2 2016_Sida_01  Holmönytt 2016  Nämdö Nu36 maj 16  01- Framsida Ö-bladet augusti 2016  Ö-bladet september 2016  Nämdö Nu37 juli 16  

HITTA MEDLEMSTIDNINGAR - KLICKA HÄR!


Nya Skärgårdsbryggan

Nu har Skärgårdsbryggan bytt utseende!

Och riktigt så här ska det inte se ut. Lite inkörningsproblem.


         

TIPS till Skärgårdsbryggan skickas på skargardsbryggan@skargardarna.se                      


SOMMARNUMMER

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2016 nr2


***************************** 
Läsa tidningen? KLICKA på bilden
för att få upp tidningen!


Vi skärgårdsbor 2016 nr1

Skärgårdskalendern 2016

 Nu rear vi årets kalender med temat SKÄRGÅRDENS UNGA. Beställ på info@skargardarna.se


SEPTEMBER 2016 Skärgårdskalendern

 SEPTEMBER 2016 SkärgårdskalendernÅsa Nilsson   Webbproduktion