Sitemap   |   Logga in

*******************

maj 2016

Styrelsen för Skärgårdarnas Riksförbund 2016

HÄMTA KONTAKTBLAD HÄR


*******************

2016-04-21        

Uppdaterat presentationsblad SRF       

HÄMTA BLADET HÄR!


*******************

2015-11-19

Bildpresentation av SRF

Vad är SRF? Här presenteras organisationens verksamhet.

HÄMTA PRESENTATIONEN HÄR!
  Välkommen till

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

 
                                                                   

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna.
Vi arbetar för en levande skärgård – året om!


Aktuellt från SRF

maj 2016


Ordförandebyte vid SRF:s årsstämma 16-17 april

Skärgårdarnas Riksförbund höll sin årsstämma på Arkö i helgen. Bengt Almkvist, som har varit med från förbundets start under tidigt 80-tal lämnade nu över ordförandeklubban till Sune Fogelström, bosatt på Möja.

Skärgårdarnas Riksförbund är inget nytt för Sune. För tio år sedan blev han invald i SRF:s styrelse och satt med i arbetsutskottet under en tid innan arbetsuppgifter i Stockholms skärgård tog all hans tid. Nu är han alltså tillbaka i Riksförbundet och då som ordförande.

Årsstämman var förlagd till Arkö i Östergötland och samlade ett fyrtiotal deltagare. Förutom medlemsföreningarnas representanter deltog även några personliga medlemmar. Programmet innehöll, förutom själva stämman, en presentation av skärgårdsarbetet i Östergötland. Här medverkade skärgårdsutvecklare Carl Hamilton.
Vi fick även lyssna till rapporter från medlemsföreningarna och SRF:s arbetsgrupper.
Ett viktigt pass under mötet var Blåljusfrågan. SRF:s arbetsgrupp Blåljusgruppen presenterade sin kartläggning av situationen i landets skärgårdar. Sjöräddningssällskapet SSRS i Arkösund visade upp sina båtar och informerade hur de jobbar.


**********************************************

Vattnet är vår väg - Remissvar Bränslebeskattningen

Skärgårdarnas Riksförbund har yttrat sig angående ett pm "Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk"

   SRF anser

  • att regeringens förslag speciellt straffar näringslivet i glesare befolkade skärgårdar där alternativ till egna fartyg för transporter många gånger saknas.
  • att det nya förslaget utgör en konkret orättvis och snedvriden försämring för de näringsidkare inom gröna näringar som utför transporter med egna fartyg.
  • att alla gränsdragningsproblem i bränslebeskattningsfrågan kan lösas genom att avgränsa skattefriheten till transporter inom näringsverksamhet i stället för begreppet "mot ersättning"
  • att regeringen måste inse att vattnet är vår väg och att bränslebeskattningen skall ta hänsyn till detta.
  • att regelverket hämmar kreativitet och utveckling inom de gröna näringarna i skärgårdarna i utveckling kring natur- och kulturvård.
  • att statens ekonomiska vinst, genom att klämma åt näringslivet i skärgårdarna genom bränslebeskattningen, är helt obetydlig och står inte i proportion till den skada åtgärderna innebär.

LÄS HELA REMISSVARET HÄR!


**********************************************

FÄRJEGRUPPEN hade den 5 april ett möte med Trafikverket och Färjerederiet.

SRF:s Färjegrupp har ett upparbetat nätverk bland medlemsföreningarna. Till mötena med Trafikverket samlas aktuella frågeställningar in från de olika färjelederna. Rapportering från vårmötet sker sedan på hemsidan och i tidningen.

Läs mera på FÄRJEGRUPPEN!


                        


*********************************************

SKÄRGÅRDSKALENDERN 2016

Årets skärgårdskalender har temat Skärgårdens Unga. Vi har nu kommit fram till vårmånaden maj och bilden i vår kalender är från Misterhult i Småland. Elever från Misterhults skola bekantar sig med vårens lamm.

Foto: Susanne Holmen

                                                                  

almanacka 2016_Sida_12  

**********************************************

Slutrapporten Projekt Next Stop Small Islands

Det nordiska demografiprojektet är avslutat. Det är ett samverkansprojekt mellan Danmark, Finland och Sverige under projektledning i Danmark. Vad är det som påverkar befolkningsantalet på nordens öar? Nu är slutrapporten klar som berättar om hur befolkningsutvecklingen ser ut i Danmark, Finland och Sverige. Rapporten är på danska.

Läs om slutrapporten i Vi skärgårdsbor nr 1 2015 sid 4
Se även artikel om projektet i Vi skärgårdsbor nr 4 2014 sid 3-5

HÄMTA SLUTRAPPORTEN HÄR!


**********************************************

Medlemstidningar

FLERA medlemstidningar finns att läsa!

Årets tidningar och medlemsblad kommer undan för undan.

Ö-bladet från Vinön kommer varje månad. 

Vill du se några medlemstidningar? Flera medlemsföreningar ger ut tidningar månadsvis eller kvartalvis. Vi lägger alltid dessa tidningar på sidan Medlemsföreningar. Enklast att hitta tidningarna är att klicka på texten under bilderna nedan så kommer du direkt till sidan.

o-bladet_oktober  Medlemsbladet_nr3_2015_Sida_01  o-bladet_november  Bränningen Nr 3-2015_Sida_01  NämdöNu35web_Sida_01  01- Framsida Ö-bladet december 2015  01- Framsida Ö-bladet januari 2016  BSR_Nyhetsblad 2 2015_Sida_1  01- Framsida Ö-bladet februari 2016  BSR_NB_07B_Sida_1  Bladet 1 2016_omsl  01- Framsida Ö-bladet mars 2016  Bränn 2016-1 web_Sida_01  01- Framsida Ö-bladet april 2016  01- Framsida Ö-bladet maj 2016  

HITTA MEDLEMSTIDNINGAR - KLICKA HÄR!


Sune Fogelström tar över efter Bengt Almkvist


***************************** Bekymmer med hemsidesadressen?

Vi har fått rapporter om att www.skargardarna.se fungerar dåligt
för en del när det gäller att komma vidare till arbetsgrupperna. Ett tips är att i stället använda den långa gamla adressen www.skargardarnasriksforbund.se

Vi hoppas komma till rätta med detta så båda fungerar bra.


TIPS till Skärgårdsbryggan skickas på skargardsbryggan@skargardarna.se                        


***************************** 
Läsa tidningen? KLICKA på bilden
för att få upp tidningen!


Vi skärgårdsbor 2015 nr4

Skärgårdskalendern 2016

 Skärgårdskalendern 2016 på temat SKÄRGÅRDENS UNGA finns att beställa hos SRF. Intresserad? Kontakta förbundet på info@skargardarna.se


05 - Uppslag maj  2016

 MAJ 2016 SkärgårdskalendernÅsa Nilsson   Webbproduktion