Sitemap   |   Logga in

******************* 
I Nyårsbrevet från SRF 
informerades kort om några av 
höstens möten, några remissvar
samt innehållet i de senaste
tidningsnumren.                                

HÄMTA NYÅRSBREVET!


*******************

maj 2016

Styrelsen för Skärgårdarnas Riksförbund 2016

HÄMTA KONTAKTBLAD HÄR


*******************

2016-04-21

Uppdaterat presentationsblad SRF

HÄMTA BLADET HÄR!


*******************

2015-11-19

Bildpresentation av SRF

Vad är SRF? Här presenteras organisationens verksamhet.

HÄMTA PRESENTATIONEN HÄR!


******************* Bekymmer med hemsidesadressen?

Vi har fått rapporter om att www.skargardarna.se
fungerar dåligt för en del när det gäller att komma vidare till arbetsgrupperna.

Ett tips är att i stället använda den långa gamla adressen www.skargardarnasriksforbund.se

Vi hoppas komma till rätta med detta så båda fungerar bra.               


  Välkommen till

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

 
                                                                   

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna.
Vi arbetar för en levande skärgård – året om!


Aktuellt från SRF

FEBRUARI 2017

******************************************

Skärgårdskonferens 17 mars 2017 i Stockholm

Skärgårdarnas Riksförbund bjuder in till ett spännande möte med olika aktörer
som har skärgård i sitt uppdrag.

  • Varför en skärgårdskonferens?
  • Hur jobbar vi för en levande skärgård nu och i framtiden?
  • Skärgårdslandstingsråd, en bra utgångspunkt
  • "Ö för Ö" i Stockholms skärgård, en metod att nå många
  • Nedslag i verkligheten, skärgårdsarbete på olika fronter
  • Vad händer med bredbandsutbyggnaden i skärgården?
  • Internationell utblick

Läs mer i inbjudan!
Anmälan senast 10 mars!

HÄMTA INBJUDAN HÄR!


********************************************

Vi skärgårdsbor nr 4 2016                              

Årets sista nummer av Vi skärgårdsbor blev ett nyårsnummer med en sammanfattning av 2016 och en extra hälsning från Hemsköborna.

Tidningen kan hämtas i högerspalten intill!


********************************************

Som ett brev på posten - Yttrande av delbetänkande

Med anledning av minskade brevvolymer och i takt med ökad digitalkommunikation har regeringen valt att se över de 20 år gamla reglerna kring övernattsbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle. I samma samhälle har en del skärgårdsbor redan i dag postgång färre dagar i veckan än övriga samhällsmedborgare.

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, har yttrat sig över remissen av delbetänkandet Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

LÄS HELA REMISSVARET HÄR!


********************************************

Vattnet är vår väg - Bränslebeskattningen                         

Bränslefrågan är en bit på väg - men den är inte klar. Skärgårdarnas Riksförbund har deltagit i möten med skatteutskottet och skrivit remissvar i denna fråga. Följ utvecklingen på Skärgårdsbryggan, i tidningen Vi skärgårdsbor och på hemsidan.

LÄS REMISSVARET HÄR!


********************************************

Månadens bild

Februari bjuder på en vinterbild från Söderhamns skärgård
och fotograf är Hans Fryklund.                     

Det blev ingen tryckt Skärgårdskalender för 2017. Vi gör däremot månadsblad med
vad som står på agendan för SRF tillsammans med månadens bild.
Se högerspalten! 

FEBRUARI 2017
Februari är en månad med många kontakter och förberedelser inför några större
möten i mars. Bidrag till tidningen Vi skärgårdsbors första nummer i år ska skickas in vecka 6. Bidrag till Skärgårdsbryggan kan skickas in undan för undan.

ons 8   Nätverksträff Landsbygdsnätverket
fre-lö 17-18   Skolgruppen möte på Yxlan
ti 21   ESIN Skypemöte
to 23   Möte med Tillväxtverket
må 27   SRF styrelse telefonmöte

Nästa månad:
lö-sö 11-12   SRF Årsstämma på Visingsö, anmälan senast 10 februari
fre 17   Skärgårdskonferens i Stockholm, anmälan senast 10 mars 

P1060009  

********************************************

Slutrapporten Projekt Next Stop Small Islands

Det nordiska demografiprojektet är avslutat. Det är ett samverkansprojekt mellan Danmark, Finland och Sverige under projektledning i Danmark. Vad är det som påverkar befolkningsantalet på nordens öar? Nu är slutrapporten klar som berättar om hur befolkningsutvecklingen ser ut i Danmark, Finland och Sverige. Rapporten är på danska.

Läs om slutrapporten i Vi skärgårdsbor nr 1 2015 sid 4
Se även artikel om projektet i Vi skärgårdsbor nr 4 2014 sid 3-5

HÄMTA SLUTRAPPORTEN HÄR!


********************************************

Medlemstidningar

FLERA medlemstidningar finns att läsa! Årets tidningar och medlemsblad kommer
undan för undan. Ö-bladet från Vinön kommer varje månad. 

Flera av SRF:s föreningar ger ut tidningar månadsvis eller kvartalvis. Vi lägger alltid dessa tidningar på sidan Medlemsföreningar. Enklast att hitta tidningarna är att klicka
på texten under bilderna här nedan så kommer du direkt till sidan.

01- Framsida Ö-bladet januari 2016  01- Framsida Ö-bladet februari 2016  BSR_NB_07B_Sida_1  Bladet 1 2016_omsl  01- Framsida Ö-bladet mars 2016  Bränn 2016-1 web_Sida_01  01- Framsida Ö-bladet april 2016  01- Framsida Ö-bladet maj 2016  01- Framsida Ö-bladet juni 2016  Bladet 2-2016_omsl  01- Framsida Ö-bladet juli 2016  Bränningen nr2 2016_Sida_01  Holmönytt 2016  Nämdö Nu36 maj 16  01- Framsida Ö-bladet augusti 2016  Ö-bladet september 2016  Nämdö Nu37 juli 16  01- Framsida Ö-bladet oktober 2016  Bränningen nr3 2016 sid1  Ö-bladet november 2016  01- Framsida Ö-bladet december 2016  01- Framsida Ö-bladet januari 2017  Bladet nr 3-16-1  01- Framsida Ö-bladet februari 2017  

HITTA MEDLEMSTIDNINGAR - KLICKA HÄR!


Nya Skärgårdsbryggan

Läs skärgårdsnyheter på Nya Skärgårdsbryggan!
www.skargardsbryggan.com 
                                          

TIPS till Skärgårdsbryggan skickas på skargardsbryggan@skargardarna.se                      


Vi skärgårdsbor

*****************************
NYÅRSNUMMER

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2016 nr4


***************************** 
SOMMARNUMMER och HÖSTNUMMER

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2016 nr3

Vi skärgårdsbor 2016 nr2


*****************************
FEBRUARI 2017

För att se SRF:s februariblad. KLICKA på bilden!


Kalenderblad februari 2017

Åsa Nilsson   Webbproduktion