Sitemap   |   Logga in

****************
 
                          


****************

april 2017

SRF:s styrelse 2017      

HÄMTA KONTAKTBLAD HÄR


****************

2016-04-21

Presentationsblad SRF

HÄMTA BLADET HÄR!


****************

2015-11-19

Bildpresentation

Vad är SRF?
Här presenteras
organisationens
verksamhet.

HÄMTA PRESENTATIONEN HÄR!


****************
Bekymmer med hemsidesadressen?

Vi har fått rapporter om
att den korta adressen
www.skargardarna.se
fungerar dåligt för en
del när det gäller att
komma vidare till
arbetsgrupperna.

Ett tips är att i stället
använda den långa
gamla adressen
www.skargardarnas
riksforbund.se

Vi hoppas komma
till rätta med detta
så båda adresser
fungerar bra.               


  Välkommen till

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

 
                                                                   

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna.
Vi arbetar för en levande skärgård – året om!


Aktuellt från SRF

FEBRUARI                        

Vi är nu inne i årets andra månad och det är vinter med mycket snö i många delar
av vårt land. Uppskattat av många men till problem för trafiken på land och hur är
det med isen på våra vatten?


I början av varje månad läggs ett kalenderblad här på hemsidan med aktuella
möten för SRF. 


********************************************

Månadens bild och kalenderblad

Färjan till Hemsö i vinterskrud

Hemsöleden trafikeras av linfärjan Embla under större delen av året och den kan ta 24 bilar. På vintern
när det kan bli is sätts normalt motorfärjan Sanna in med plats för 14 bilar. På denna vinterbild är det ändå linfärjan Embla som kommer glidande, hur gick det då?

Månadens bild är från Hemsö i Hälsingland. Foto Rolf Sjölander 
                                                  

MÖTEN FEBRUARI 

sö-må  4-5/2  SRF arbetsutskott har möte på Orust

ti-on 6-7/2  Skärgårdskonferens på Koster

ti 13/2  ESIN har styrelsemöte via zoom

lö-sö 17-18/2  SRF styrelsemöte på Gräsö

ti 20/2   EU:s sakråd om gemensam jordbrukspolitik, Stockholm
SRF:s ordförande deltar

to 22/2  SRF Dialogmöte Tillväxtverket, Stockholm
SRF:s ordförande och verksamhetsledare deltar

sö 25/2  SRF skolgrupp har möte via Skype


Månadens uppdaterade kalenderblad med möten, som SRF deltar i,
finns i högerspalten!
               

Hemsöleden, Rolf Sjölander  

********************************************

Skärgårdskonferens - starten för ett nytt nätverk                

Årets skärgårdskonferens blir på Koster  6-7 februari 2018.

Skärgårdskonferens 2017
Skärgårdarnas Riksförbund bjöd in tjänstemän som har skärgård med i sitt uppdrag.
Konferensen hölls i mitten av mars 2017 och lockade deltagare från hela landet.
Det blev  en intressant dag med erfarenhetsutbyte och goda exempel på skärgårdsutveckling.


Minnesanteckningar har skickats ut och en artikel finns med i
Vi skärgårdsbor nr 1 2017.

LÄS MINNESANTECKNINGARNA HÄR!


********************************************

Yttrande Landsbygdskommitténs slutbetänkande
                                            

Skärgårdarnas Riksförbund har såsom många andra remissinstanser svarat på
den omfattande remissen. (SOU 2017:1) Remissvaret är ett resultat där alla
våra medlemsföreningar har medverkat. Dessutom har frågan behandlats på SRF:s årsstämma.         

LÄS REMISSVARET HÄR!


                


********************************************

Medlemstidningar

FLERA medlemstidningar finns att läsa! Årets tidningar och medlemsblad kommer
undan för undan. Ö-bladet från Vinön kommer varje månad. 

Flera av SRF:s föreningar ger ut tidningar månadsvis eller kvartalvis. Vi lägger alltid
dessa tidningar på sidan Medlemsföreningar. Enklast att hitta tidningarna är att
klicka på texten under bilderna här nedan så kommer du direkt till sidan.

Bladet nr 3-16-1  01- Framsida Ö-bladet februari 2017  framsida o-bladet mars 2017  01- Framsida Ö-bladet april 2017  Medlemsbladet1_17_sid1  Ö-bladet juni 2017  Bränn 2017-1  01- Framsida Ö-bladet juli 2017  Bränningen 2017-2  01- Framsida Ö-bladet augi 2017  01- Framsida Ö-bladet sept 2017 gråtrut  ÖKTUELLT sept-17-1  01- Framsida Ö-bladet oktober 2017  01- Framsida Ö-bladet november 2017  Bränn 2017-3  01- Framsida Ö-bladet december 2017  Öktuellt2-2017-1  01- Framsida Ö-bladet januari 2018  01- Framsida Ö-bladet februari 2018  

HITTA MEDLEMSTIDNINGAR - KLICKA HÄR!


Skärgårdsbryggan

Läs skärgårdsnyheter på
Skärgårdsbryggan!
www.skargardsbryggan.com 
                                          

TIPS till Skärgårdsbryggan
skickas på
skargardsbryggan@skargardarna.se                      


Vi skärgårdsbor

***************************** 
Nyårsnumret/Jubileumsnumret
SRF 35 år
*****************************

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2017 nr4


Uppdaterat blad

 *****************************
FEBRUARI 2018 -
uppdaterat
För att se SRF:s februariblad med
månadens möten. KLICKA på bilden!


Kalenderblad februari 2018


***************************** 
HÖSTNUMMER
Nummer 40 av tidningen sedan starten 2007
För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2017 nr3


*****************************
SOMMARNUMMER

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2017 nr2


Skärgårdskonferens på Sydkoster 6-7 februari 2018

Skärgårdskonferens Sydkoster 6-7 februari 2018 gruppbild  


Åsa Nilsson   Webbproduktion