Sitemap   |   Logga in

****************
 
                          


****************

mars 2018

SRF:s styrelse 2018      

HÄMTA KONTAKTBLAD HÄR


****************

2016-04-21

Presentationsblad SRF

HÄMTA BLADET HÄR!


****************

2015-11-19

Bildpresentation

Vad är SRF?
Här presenteras
organisationens
verksamhet.

HÄMTA PRESENTATIONEN HÄR!


****************
Bekymmer med hemsidesadressen?

Vi har fått rapporter om
att den korta adressen
www.skargardarna.se
fungerar dåligt för en
del när det gäller att
komma vidare till
arbetsgrupperna
.

Ett tips är att i stället
använda den långa
gamla adressen

www.skargardarnas
riksforbund.se

Vi hoppas komma
till rätta med detta
så båda adresser
fungerar bra.
               


  Välkommen till

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

 
                                                                   

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna.
Vi arbetar för en levande skärgård – året om!


Aktuellt från SRF

  

OKTOBER

Verksamheten i Skärgårdarnas Riksförbund har satt en väldig fart under senare
delen av september och nu i oktober. Aktiva arbetsgrupper har haft olika möten
och studiebesök. Denna månad inleds med en inspirationsresa till den åländska
ön Kökar kombinerad med höstens representantskapsmöte.   ********************************************

Månadens bild och kalenderblad

Månadens bild är från Göteborgs skärgård, Vinga fyr som ligger längst ut i kustbandet.
foto: Rikard Widlund

Läs mer om möten och om bilden i kalenderbladet som finns att hämta till höger!

                   

OKTOBER 2018

1 oktober
Skrivelse CAP Post 2020
Remissvar Lovbefriade åtgärder

4 oktober
Möte med Tillväxtverket, Stockholm

5 oktober
Remiss – Jordbruksstöd

5-7 oktober
Representantskap- och arbetsgruppsmöte, styrelsemöte, Kökar

18 oktober
ÖK LLU, Stockholm

22 oktober
Remiss - Jakt i Sveriges ekonomiska zon, fiskegruppen
Remiss - Tryggad tillgång på kontanter

25 oktober Brålanda
Energidag - Landsbygden levererar fossilfritt

31 oktober
Remiss - Vägar till hållbara vattentjänster
********************************************

Årets Skärgårdskonferens i Bohuslän               

Årets skärgårdskonferens var på Koster  6-7 februari 2018.
En artikel kommer i Vi skärgårdsbor nr 1 2018.


Skärgårdskonferens 2017
Skärgårdarnas Riksförbund bjöd in tjänstemän som har skärgård med i sitt uppdrag.
Konferensen hölls i mitten av mars 2017 och lockade deltagare från hela landet.
Det blev  en intressant dag med erfarenhetsutbyte och goda exempel på skärgårdsutveckling.

Minnesanteckningar har skickats ut och en artikel finns med i
Vi skärgårdsbor nr 1 2017.

LÄS MINNESANTECKNINGARNA 2017 HÄR!


********************************************

Skärgårdsbarnens Geografibok

Nätverket för skärgårdsskolor presenterade en ny geografibok.

Elever och lärare från fjorton skärgårdsskolor i Sverige samt skolor från Danmark,
Åland och Finland medverkar i boken.

BOKSLÄPP OCH FÖRFATTARBESÖK
Det stora boksläppet var i Stockholm den 7 mars mellan 10.00 och 12.15

Tre barnboksförfattare - Helena Bross, Sverige, Pernilla Lindroos, Åland och
Henrika Andersson, Finland - deltog vid boksläppet för att beskriva sin väg
till sitt författarskap och presentera några av sina böcker.

Alla skolor kunde följa med på distans och öppna sina bokpaket samtidigt.

Hela programmet streamades och kan nu ses på en ny länk.
TACK Nordiska Skärgårdssamarbetet som gjorde detta möjligt!


Klicka här för att se hela programmet!

Projektet har genomförts i samarbete mellan Skärgårdarnas Riksförbund SRF,
Nordiska Skärgårdssamarbetet NSS och de deltagande skolorna.

                                          

 

Geografiboken_framsidan  

LÄS MER PÅ SKÄRGÅRDSSKOLORNAS SIDA!


********************************************

Yttrande Landsbygdskommitténs slutbetänkande

                

Skärgårdarnas Riksförbund har såsom många andra remissinstanser svarat på
den omfattande remissen. (SOU 2017:1) Remissvaret är ett resultat där alla
våra medlemsföreningar har medverkat. Dessutom har frågan behandlats på SRF:s årsstämma.

LÄS REMISSVARET HÄR!


********************************************

Medlemstidningar

FLERA medlemstidningar finns att läsa! Årets tidningar och medlemsblad kommer
undan för undan. Ö-bladet från Vinön kommer varje månad. 

Flera av SRF:s föreningar ger ut tidningar månadsvis eller kvartalvis. Vi lägger alltid
dessa tidningar på sidan Medlemsföreningar. Enklast att hitta tidningarna är att
klicka på texten under bilderna här nedan så kommer du direkt till sidan.

01- Framsida Ö-bladet sept 2017 gråtrut  ÖKTUELLT sept-17-1  01- Framsida Ö-bladet oktober 2017  01- Framsida Ö-bladet november 2017  Bränn 2017-3  01- Framsida Ö-bladet december 2017  Öktuellt2-2017-1  01- Framsida Ö-bladet januari 2018  01- Framsida Ö-bladet februari 2018  Bränningen 2018-1-1  01- Framsida Ö-bladet mars 2018  01 - Framsida april 2018 brandbil  Bladet 1_18_72-1  Öktuellt 18-1-1  01- Framsida Ö-bladet maj 2018 får  01- Framsida Ö-bladet juni 2018 färjan  Bränningen 2018-2-1  Framsidan Ö-bladet juli 2018  01- Framsida Ö-bladet augusti 2018  Bladet 2_18  01- Framsida Ö-bladet september 2018  01- Framsida Ö-bladet oktober 2018  

HITTA MEDLEMSTIDNINGAR - KLICKA HÄR!


Skärgårdsbryggan

Läs skärgårdsnyheter på
Skärgårdsbryggan!
www.skargardsbryggan.com 
                                          

TIPS till Skärgårdsbryggan
skickas på
skargardsbryggan@skargardarna.se                      


Vi skärgårdsbor

***************************** 
Tidningen Vi skärgårdsbor 
Sommarnumret är ett valnummer
*****************************

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2018 nr2


OKTOBER 2018

 *****************************  
För att se SRF:s kalenderblad för oktober.

KLICKA på bilden!


Kalenderblad oktober 2018


*****************************
Tidningen Vi skärgårdsbor
vårens nummer
*****************************

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2018 nr1Skärgårdskonferens på Sydkoster 6-7 februari 2018

Skärgårdskonferens Sydkoster 6-7 februari 2018 gruppbild  


Åsa Nilsson   Webbproduktion