Sitemap   |   Logga in

****************
 
                          


****************

april 2017

SRF:s styrelse 2017      

HÄMTA KONTAKTBLAD HÄR


****************

2016-04-21

Presentationsblad SRF

HÄMTA BLADET HÄR!


****************

2015-11-19

Bildpresentation

Vad är SRF?
Här presenteras
organisationens
verksamhet.

HÄMTA PRESENTATIONEN HÄR!


****************
Bekymmer med hemsidesadressen?

Vi har fått rapporter om
att den korta adressen
www.skargardarna.se
fungerar dåligt för en
del när det gäller att
komma vidare till
arbetsgrupperna.

Ett tips är att i stället
använda den långa
gamla adressen
www.skargardarnas
riksforbund.se

Vi hoppas komma
till rätta med detta
så båda adresser
fungerar bra.               


  Välkommen till

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

 
                                                                   

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna.
Vi arbetar för en levande skärgård – året om!


Aktuellt från SRF

NOVEMBER


Förra månaden avslutades med en rad möten på Möja. Höstnumret av vår tidning
blev klart och lämnat till posten för utskick. Nu är vi inne i november och vi har
ställt om klockan till vintertid eller normaltid. Även denna månad fylls med möten,
remissvar med mera.                                       


********************************************

Månadens bild och kalenderblad

Fyren Storjungfrun -  Månadens bild är från Söderhamns skärgård. Foto Lennart Andersson 
                                                  

MÖTEN NOVEMBER

ons 1/11 Havsmiljörådet, Stockholm

ti-to 7-9/11 Landsbygdsnätverket i Tällberg, 
                  SRF med i grupperna Service och Naturturism

fre 10/11 Näringsdepartementet, dialogmöte

tis 14/11 Tillväxtverket, dialogmöte via Skype

tis 14/11 Landsbygdsnätverket, planering skärgårdskonferens

to 16/11 Seminarium "Bredband i skärgården", Helsingfors, NSS

16-17/11 Fiskemöte i Simrishamn 

ons 22/11 Riksdagens Landsbygdsnätverk

21-22/11 SRF:s Skolgrupp möte på Vinön

to 23/11 Möte med organisationen Strandskyddarna 

Tillägg möten:

24-26/11 SRF:s Bredbandsgrupp möte på Holmön

28/11 SRF:s Boendegrupp till SCB i Örebro

31/11-1/12 Tillväxtverkets Nationella Serviceträff


Månadens kalenderblad med möten SRF deltar i finns i högerspalten!
               

Storjungfrun  

********************************************

Skärgårdskonferens - starten för ett nytt nätverk                

Skärgårdarnas Riksförbund bjöd in tjänstemän som har skärgård med i sitt uppdrag.
Konferensen hölls i mitten av mars och lockade deltagare från hela landet. Det blev
en intressant dag med erfarenhetsutbyte och goda exempel på skärgårdsutveckling.

Minnesanteckningar har skickats ut och en artikel finns med i
Vi skärgårdsbor nr 1 2017.

LÄS MINNESANTECKNINGARNA HÄR!


*****************************************
Yttrande Landsbygdskommitténs slutbetänkande
                                            

Skärgårdarnas Riksförbund har såsom många andra remissinstanser svarat på
den omfattande remissen. (SOU 2017:1) Remissvaret är ett resultat där alla
våra medlemsföreningar har medverkat. Dessutom har frågan behandlats på SRF:s årsstämma.         

LÄS REMISSVARET HÄR!


                


********************************************

Medlemstidningar

FLERA medlemstidningar finns att läsa! Årets tidningar och medlemsblad kommer
undan för undan. Ö-bladet från Vinön kommer varje månad. 

Flera av SRF:s föreningar ger ut tidningar månadsvis eller kvartalvis. Vi lägger alltid
dessa tidningar på sidan Medlemsföreningar. Enklast att hitta tidningarna är att
klicka på texten under bilderna här nedan så kommer du direkt till sidan.

Holmönytt 2016  Nämdö Nu36 maj 16  01- Framsida Ö-bladet augusti 2016  Ö-bladet september 2016  Nämdö Nu37 juli 16  01- Framsida Ö-bladet oktober 2016  Bränningen nr3 2016 sid1  Ö-bladet november 2016  01- Framsida Ö-bladet december 2016  01- Framsida Ö-bladet januari 2017  Bladet nr 3-16-1  01- Framsida Ö-bladet februari 2017  framsida o-bladet mars 2017  01- Framsida Ö-bladet april 2017  Medlemsbladet1_17_sid1  01- Framsida Ö-bladet maj 2017  Ö-bladet juni 2017  Bränn 2017-1  01- Framsida Ö-bladet juli 2017  Bränningen 2017-2  01- Framsida Ö-bladet augi 2017  01- Framsida Ö-bladet sept 2017 gråtrut  ÖKTUELLT sept-17-1  01- Framsida Ö-bladet oktober 2017  01- Framsida Ö-bladet november 2017  Bränn 2017-3  

HITTA MEDLEMSTIDNINGAR - KLICKA HÄR!


Nya Skärgårdsbryggan

Läs skärgårdsnyheter på
Nya Skärgårdsbryggan!
www.skargardsbryggan.com 
                                          

TIPS till Skärgårdsbryggan
skickas på
skargardsbryggan@skargardarna.se                      


Vi skärgårdsbor

*****************************
NU har Höstnumret av Vi skärgårdsbor
kommit i postlådorna

*****************************
HÖSTNUMMER
För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2017 nr3


*****************************
NOVEMBER 2017

För att se SRF:s novemberblad med
månadens möten. KLICKA på bilden!


Kalenderblad november 2017

version 3 med uppdaterade möten    


*****************************
SOMMARNUMMER

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2017 nr2


Åsa Nilsson   Webbproduktion