Sitemap   |   Logga in
HEM / YTTRANDEN / REMISSVAR /  Remisser ServiceRemisser MiljöRemisser JordbrukRemisser fiske och havRemisser BredbandRemisserRemisser StrandskyddYttranden


 2018-05-15 SRF remiss Ändring föreskrifter Direktstöd SJV
 2018-05-08 SRF remiss Ändring föreskrifter SJV
 2018-04-06 SRF remiss Ett land att besöka, Näringsdepartementet
 2018-03-14 SJV företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, lokalt ledd utveckling
 2017-11-30 SRF Remiss TILLÄGG Ändring föreskrifter ansökan jordbruksstöd
 2017-11-17 SRF Remiss Regelförenkling Sjöfarten, Näringsdepartementet
 2017-11-02 SRF Remiss Förslag Ändring föreskrifter och allmänna råd SJV
 2017-10-05 SRF Remiss Entreprenad fjärrundervisning och distansundervisning
 2017-09-28 SRF Samråd förslag till ändringar SJV
 2017-09-08 SRF Remiss Jordbruksverket Återbetalning av stöd
 2017-06-26 SRF Samråd Jordbruksverket återbetalning av stöd
 2017-06-10 Remiss Fastighetstaxering 2018
 2017-05-31 Remiss Företagsstöd m.m.SJV
 2017-03-22 remiss Landsbygdskommitténs slutbetänkande
 2016-12-15 remiss Till sista utposten
 2016-08-30 Remiss Som ett brev på posten
 2016-07 Remiss stärkt civilsamhälle
 2016-04 SRF Remiss bränsleskatten
 2014-02 remiss drivmedelslagen
 2014-01 remiss Ekosystemtjänster
 2013-09 remiss markanvändning
 2013-02 remiss uppföljning av miljömål
 2013-01 remiss samråd GAR-föreskrifterna
 2012-10 Samrådsyttrande SJVFS 2007_42
 2012-09 remiss nytt landsbygdsprogram
 2012-02 remiss Allemansrätten
 0308 remiss GBV
 0310 remiss Holmön
 0312 remiss förmögenhetsskatt
 0506 remiss Landsbygdskommittén
 0608 remiss fastighetsskatt
 0710 remiss nationalparksplan
 0806 remiss överenskommelse
 0902 remiss LBP halvtidsutvärderingen
 0903 remiss samverkan bättre service
 0908 remiss fastighetsrättsliga frågor
 1112 remiss landsb.progr.2014-2020
 1110 remiss kollektivtrafiklagen
 0109 remiss Glesbygdsverkets roll
 0101 Ang reg.politiska utredningen
 2000 remiss Levande skärgård

Remissvar och yttranden

Remisserna placeras i olika ämnesmappar. De remissvar som inte platsar i någon av ämnesmapparna ligger i ursprungsmappen remisser.
Åsa Nilsson   Webbproduktion