Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPERNA / BL?LJUSGRUPPEN 

Blåljusgruppen

Logga blåljusgruppen med text 75  

Önskemål om en arbetsgrupp kring Blåljusfrågor har framförts flera gånger.
Vid SRF:s möte på Hemsö i augusti 2015 bildades därför Blåljusgruppen.

Villkoren för blåljusfrågor ser olika ut för Sveriges skärgårdar, beroende på hur skärgården ser ut och vilken årstid det är. I tätbefolkade skärgårdsområden där systemen ofta används fungerar det generellt ganska bra. I glesa eller väldigt glesa skärgårdsområden är problemen större. En inventering påbörjades efter att gruppen bildades och under 2018 kommer alla skärgårdsområden som är kopplade till SRF finnas med.

Erfarenhetsutbyte har varit en viktig del av gruppens arbete.

De områden inom blåljusfrågor som gruppen har inventerat är:

  • Akuta sjuktransporter
  • Brandförsvar
  • Polis
  • Sjöräddning
  • Utbildning inom HLR och förebyggande brandsäkerhet
  • Hjärtstartare
  • Akut hemsjukvård

Ny ledare för gruppen är Jonas Bengtsson med Sten-Åke Persson som styrelsens kontaktperson. Övriga i blåljusgruppen är RoseMarie Hellén, Birgitta Källgren, Lisbet Torstensson, Jan-Evert Jäderlund, Nilla Söderqvist, Olle Nygren, Anna-Karin Utbult Almkvist och Åke Knutsson.

Kontakt via info@skargardarna.se eller sten-ake@skargardarna.se
Blåljusgruppens möte på Vinön 180114

 Blåljusgruppens möte på Vinön i januari 2018 med Olle Nygren, Anna-Karin Utbult Almkvist, Birgitta Källgren, Nilla Söderqvist, Jeje Jäderlund, Lisbet Torstensson, Sten-Åke Persson och sittande RoseMarie Hellén


Artiklar i Vi skärgårdsbor

Här läggs artiklar med blåljustema från
vår tidning Vi skärgårdsbor.


  nr4 2011 Akutfall i skärgården
  nr1 2014 Trygghet på Ven o. Vinön
  nr2 2015 Blåljusgruppen
  nr3 2015 Arbetsmöte på Hemsö
  nr1 2016 Blåljus på årsstämman på Arkö
  nr1 2016 Akuthjälp på danska öar
  nr3 2016 Sjukvårdsvärn på Aspö
  nr1 2018 Blåljusgruppen på Vinön


Åsa Nilsson   Webbproduktion