Sitemap   |   Logga in
HEM / GLESBYGDSVERKET Glesbygdsverket

Olika skrifter och rapporter samt minnesanteckningar från Nationellt Skärgårdsforum


GLESBYGDSVERKET 1991-2009

Glesbygdsverket var en statlig myndighet som rapporterade om utvecklingen i Sveriges glesbygder, landsbygder och skärgårdar.

Myndigheten var knuten till Näringsdepartementet. Kontoret fanns i Östersund och där arbetade cirka 35 personer. Glesbygdsverket grundades som Glesbygdsmyndigheten 1991 och ersatte då den tidigare statliga glesbygdsdelegationen som tillsattes 1977 efter initiativ från dåvarande industriminister Nils G. Åsling (c). Myndigheten bytte till sitt senare namn 1995.

Glesbygdsverket avvecklades tillsammans med ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier och Nutek den 31 mars 2009. Den verksamhet som där bedrevs vid dessa myndigheter slogs samman med verksamheten avseende kommersiell service hos Konsumentverket och övergick till Tillväxtverket samt Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.


Publikationer från Glesbygdsverket

Glesbygdsverket anordnade Nationellt Skärgårdsforum i flera år. Minnesanteckningar från dessa Skärgårdsforum finns här på SRF:s hemsida.

Olika publikationer rörande skärgård, t.ex. Skärgårdsfakta finns här på SRF:s hemsida.

Flera publikationer från Glesbygdsverket återfinns på Tillväxtanalys hemsida, se länk nedan!     

Klicka vidare till Tillväxtanalys publikationer från Glesbygdsverket

Sista Skärgårdsforum

Ett sista Nationellt skärgårdsforum anordnades av Tillväxtverket 2013 i Skärhamn på Tjörn.


Klicka på bilden för att få upp Minnesanteckningarna!

Skärgårdsforum på Tjörn 2013
Åsa Nilsson   Webbproduktion