Sitemap   |   Logga in
HEM /  


SRF representerar den bofasta befolkningen

SRF bildades 1982 och består av lokala kust- och skärgårdsföreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i insjöarna Hjälmaren och Vättern. Många små lokala föreningar arbetar med sina intressen, med transporter, service och skolfrågor. Genom SRF kan befolkningen i skärgårdssamhällena göra sin röst hörd på riksnivå. Vi ägnar även EU och dess regionalpolitiska arbete speciellt intresse.


Mångfaldsvisionen ger styrka

Glesbygdsskärgård, jordbruksskärgård, storstadsskärgård – mycket förenar men mycket skiljer sig också åt mellan de olika skärgårdarna. Ett bejakande av olikheter skapar nya lösningar och gör livet rikare. Skärgårdsbefolkningen tillhör framtidens Sverige med många olika kulturer och levnadssätt i storstad och glesbygd.


TIDNINGAR under AKTUELLT

TIDNINGAR från medlemsföreningarna finns under AKTUELLT. Klicka längst ner till vänster så kommer du till aktuell information från våra medlemsföreningar och olika medlemstidningar.


SRF medlemmars utbredning

 SRF medlemmars utbredning


  SRF Medlemsföreningar 2020-05-10


Åsa Nilsson   Webbproduktion