Sitemap   |   Logga in
HEM /  /  


Ny ordförande i ESIN - Camille Dressler från Skottland

ESIN Annual meeting, Bryssel september 2016

ESIN hade sitt årsmöte i Bryssel i slutet av september. Läs mer på hemsidan/bloggen http://europeansmallislands.com

På årsmötet i European Small Islands Federation (ESIN) valdes Camille Dressler från den skotska ön Eigg till ny ordförande, och Christian Pleijel från Kökar till ESINs generalsekreterare. Bengt Almkvist från Sankt Anna avtackades varmt och innerligt för att ha skapat ESIN och lett organisationen i 15 år.

   Årsmötet hölls dagen efter en mycket lyckad konferens i Bryssel, där ESIN fick starkt stöd för sina frågor från ledande politiker och tjänstemän från EU:s olika organ. ESIN representerar nu 359.000 öbor på 1.600 små öar i Europa och är under stark utveckling. ESINs åländska medlem Företagsam Skärgård tar över ESINs sekretariat från Danmark. Det placeras på Kökar från den 1 oktober och ska bli ett centrum - en hub - för utveckling av Europas små öar med idéutbyten, ansökningar och ledning av projekt inom Zero Waste, energi, sjötransporter, ungdomsutbyte, ö-ekonomi, färskvattensystem, ett virtuellt ö-biblotek och ö-utbildningar i samarbete med universiteten på Malta och Brest och KTH i Stockholm.

   ESIN har mycket goda kontakter med EU:s institutioner i vad avser små öars utveckling, samt förstås med sina medlemmar i Estland, Finland, Danmark, Kroatien, Franrike, Italien, Grekland, Irland, Skottland och Sverige. Nya medlemmar står på kö.

ESIN logo  Camille-Dressler-Christian-Pleijel  

European Small Islands Federation

Allt fler beslut som påverkar ö-bor tas inom EU. Konkreta exempel är indelningen i "stödområden" i EU, förutsättningar för riktat stöd till jordbruk och fiske, regler kring fraktstöd, statsstödsregler etc. Denna gradvisa överföring av besluten till EU innebär att vi måste bevaka våra villkor även på EU-nivå.

Samverkan
För att ha större förutsättningar att lyckas med detta har ett samarbete utvecklats mellan olika nationella ö-organisationer. SRF tog 2001 initiativ och bjöd organisationer från Danmark, Finland, Frankrike, Irland och Skottland. Ett nätverk bildades med den första uppgiften att jämföra olika villkor för de små öarna i de olika länderna. Detta skedde i ett gemensamt projekt, Inter Island Exchange Project.

Nätverk blir federation
Efter ett par år formaliserades samarbetet och European Small Islands Federation bildades. Sedan har ytterligare tre medlemmar anslutits, från Estland, Grekland och Italien. Den gemensamma identiteten är att medlemmarna i ESIN representerar befolkningen på små öar som inte utgör en egen administrativ region. I dessa nio länder finns cirka 1200 bebodda sådana öar med totalt cirka 343 000 invånare. 2009 kom ytterligare en förening med, från Ålands skärgård.

Två uppgifter
Genom ESIN arbetar vi med två uppgifter, dels att överföra kunskaper och erfarenheter mellan öarna inom EU samt dels att med gemensam styrka informera och påverka EU:s politiker och institutioner.
Mer information finns i olika dokument på denna hemsida.

2012 öppnades den nya hemsidan/bloggen http://europeansmallislands.com

Vid årsmötet 2013 på Kökar, Åland startar ESIN sin facebooksida.   


Ny EU-märkning av mat från öar?

EU Kommissionen gör 2013 en undersökning inför att eventuellt införa en ny ursprungsmärkning av produkter från öar utan fast landförbindelse, "Products of Island Farming". Det ska gälla mat där råvarorna också kommer från ön. Förhoppningen är att en sådan märkning kan ge produkterna ett mervärde och öka intresset för vidare förädling. Slutrapporten ska vara klar vid årsskiftet då den ska lämnas över till EU-Parlamentet.

LÄS HÄR! READ HERE!

ESIN ordförande 2012

 ESIN årsmöte 2012 Avgående vice ordf Bruno Nuory, Frankrike, ny vice ordf Camille Dressler, Skottland och ordf Bengt Almkvist, Sverige


ESIN årsmöte 2013 på Kökar i den åländska skärgården

 ESIN årsmöte 2013 på Kökar i den åländska skärgården


Följ ESIN på facebook

 Följ ESIN på facebook


Studiebesök på skolan Kastellorizo 2015

 Studiebesök på skolan Kastellorizo 2015


ESIN årsmöte 2016 i Bryssel

 ESIN årsmöte 2016 i Bryssel
Åsa Nilsson   Webbproduktion