Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPERNA / BOENDEGRUPPEN 

Boendegruppen

Boende och befolkningsutveckling

Logga skärgårdsboende  

En arbetsgrupp för att redovisa och analysera aktuell statistik kring förändringar i befolkning och boende i skärgårdarna. Bostadsfrågan är angelägen och en redovisning över aktuella lokala projekt med hyreshus ska göras. Likaså en uppföljning av effekterna av reglerna kring strandskyddet. Gruppen har jobbat med att ta fram en vitbok om boendeutvecklingen i kust och skärgård.

Bo Tyrefors, Gålö är gruppens ledare och Jan-Eric Ericsson är styrelsens kontaktperson. Gruppens övriga medlemmar hösten 2018 är Arne Amandusson Bohuslän, Olle Forsgren Holmön, Stig Lundmark Sörmland och Lena Svenonius SIKO.

Kontakt via info@skargardarna.se eller jan-eric@skargardarna.se
Åsa Nilsson   Webbproduktion