Sitemap   |   Logga in
HEM / KONTAKT  


SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Postadress: Borgen 126, 472 95 Varekil      

E-post: info@skargardarna.se  


Meddelande om våra e-postadresser
Vi använder sedan många år tillbaka en kortare adress. Skärgårdarna blir ju "skargardarna" och i våra adresser blir det skargardarna.se

Se till att använda våra adresser på @skargardarna.se


Information

Tidningen Vi skärgårdsbor och webb.
Eva Widlund, Nothaga gård, Vinön
tel 019-44 80 48, 0768 56 46 92
e-post: redaktionen@skargardarna.se   eva.widlund@skargardarna.se 


Verksamhetsledare

Anetté Larm Johansson, Varekil, Orust 
tel 0304-109 89, 070 600 40 27   e-post: anette@skargardarna.se         


Odförande

Sune Fogelström, Ramsmora, Möja 
tel 070-538 84 48   e-post: sune.fogelstrom@skargardarna.se


Vice ordförande

Jan-Eric Ericsson, Lönndalsvägen 27, Grundsund
tel 0523 - 211 22, 0706 205 587  e-post: jan-eric@skargardarna.seArbetsgrupper/Projekt/Nätverk

Skärgårdsbönder, Anna-Karin Utbult Almkvist
tel 070 36 32 567, e-post: anna-karin@skargardarna.se

Miljö & Energi, Lennart Andersson
tel 0270-28 55 39, 070 816 84 11, e-post: lennart@skargardarna.se

Färjegruppen, Lena Egnell
tel 070 627 49 74, e-post: lena@skargardarna.se

Skärgårdsskolor i nätverk, Eva Widlund
tel 0768-56 46 92, e-post: eva.widlund@skargardarna.se

Bredband- och telefonigruppen, Anders Olsson
tel 070 67 130 67, e-post: bredband.telefoni@skargardarna.se

Boende och befolkningsutveckling, Bo Tyrefors
tel 073 511 04 99, e-post: bosse@tyrefors.se

Blåljusgruppen, Sten-Åke Persson
tel 0418-722 64, e-post: sten-ake@skargardarna.se

Skärgårdsbryggans Redaktion, Anetté Larm Johansson
tel 070 600 40 27, e-post: anette@skargardarna.se

Skärgårdens Unga, unga familjer, Janni Olsson
janni@skargardarna.se

Fiskegruppen, Jan-Eric Ericsson
tel 070 620 55 87, e-post: jan-eric@skargardarna.se

Besöksgruppen, Bengt Svensson
tel 0721 671937, e-post: bengt.svensson@skargardarna.se


Föreningsrevisor

Lennart Rohdin
e-post: lennart.rohdin@telia.com

Kontakt SRF styrelse

KONTAKTLISTA till SRF styrelse


Kontakt SRF medlemsföreningar

Länk nedan till lista från 2019-05-15

KONTAKTER SRF medlemsföreningar


RESERÄKNING finns här!

Här återfinns reseräkning som ska fyllas i, skrivas under och skickas till verksamhetsledaren.

Vill du ha en självräknande excelfil kontakta info@skargardarna.se


  SRF Reseräkning


Åsa Nilsson   Webbproduktion