Sitemap   |   Logga in
HEM / GREEN ISLANDS 


Green Islands 2009-2013


Gröna öar, ett långsiktigt miljöarbete

Det började på en liten ö
Vid styrelsemötet i Blekinge 2008 startade vårt miljöarbete konkret.
I Söderhamn på ön Sandskär hade invånarna jobbat hårt för att få ut kommunalt vatten på ön, och allt var klappat och klart, entreprenören stod klar att börja gräva, när kommunen satte stopp. Inget kommunalt vatten förrän avloppsfrågan var löst.

Ärendet kom till Kust- & Skärgårdsföreningen i Söderhamn och slussades vidare till SRF:s styrelse. Hur löser man avloppsfrågorna på öar blev en uppgift att lösa för en utredningsgrupp. Var skulle man få medel till utredningsgruppens arbete, var den stora frågan.

Förstudie Gröna öar
Vid en SIDA-konferens om läget för Östersjön erbjöds förstudiemedel till projekt som hade som mål att förbättra vattenkvalitén i Östersjön, och som vi i SRF beviljades hösten 2008.

Green Islands
Vid ESIN:s årsmöte i Finland 2008 bildades en arbetsgrupp med representanter från Estland, Finland, Åland och SRF för att söka INTERREG-medel till projektet Green Islands. Efter många turer fram och tillbaka träffade vi Skärgårdsstiftelsen i Stockholm, som också jobbade med en liknande idé. Projektet blev för stort för SRF:s vidkommande och Skärgårdsstiftelsen var den enda organisation som kunde ta på sig Leaderrollen. Projektet beviljades medel 2010 för ett treårigt projekt.

Målet med Green Islands var att hitta lösningar på vatten och avlopp, lokalt producerad energi, förbättrad sophantering och miljövänliga transporter. Som exempel har vi ön Samsö i Danmark som vi gjorde besök på 2010.

Green Islands logotype

 
Åsa Nilsson   Webbproduktion