Sitemap   |   Logga in

****************
 
                          

GLAD MIDSOMMAR

midsommar  

****************

april 2017

SRF:s styrelse 2017      

HÄMTA KONTAKTBLAD HÄR


****************

2016-04-21

Presentationsblad SRF

HÄMTA BLADET HÄR!


****************

2015-11-19

Bildpresentation

Vad är SRF?
Här presenteras
organisationens
verksamhet.

HÄMTA PRESENTATIONEN HÄR!


****************
Bekymmer med hemsidesadressen?

Vi har fått rapporter om
att den korta adressen
www.skargardarna.se
fungerar dåligt för en
del när det gäller att
komma vidare till
arbetsgrupperna.

Ett tips är att i stället
använda den långa
gamla adressen
www.skargardarnas
riksforbund.se

Vi hoppas komma
till rätta med detta
så båda adresser
fungerar bra.               


  Välkommen till

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

 
                                                                   

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från
Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna.
Vi arbetar för en levande skärgård – året om!


Aktuellt från SRF

JUNI 2017

Skärgårdarnas Riksförbund önskar alla
en fin och trevlig midsommar!

                       


********************************************

Skärgårdskonferens - starten för ett nytt nätverk                       

Skärgårdarnas Riksförbund bjöd in tjänstemän som har skärgård med i sitt uppdrag.
Konferensen hölls i mitten av mars och lockade deltagare från hela landet. Det blev
en intressant dag med erfarenhetsutbyte och goda exempel på skärgårdsutveckling.

Minnesanteckningar har skickats ut och en artikel finns med i
Vi skärgårdsbor nr 1 2017.                  

LÄS MINNESANTECKNINGARNA HÄR!


********************************************

Månadens bild

Månadens bild är en vacker sommarvy från Hemsö. Fotograf är Bertil Pettersson.                         

Efter många möten under maj månad blir juni betydligt lugnare.
Sommaren är på gång! Med sommarledigt för många.

En remiss angående fastighetstaxeringen ska skickas in senast den 12 juni.

Ett sommarnummer av Vi skärgårdsbor är på gång.

torsdag 1 juni - Informationsdagar om Havs- och fiskeriprogrammet. Landsbygdsnätverket.
En representant från SRF:s fiskegrupp deltar.

tisdag 13 juni - Landsbygdsnätverkets Servicegrupp
SRF:s verksamhetsledare deltar

torsdag 15 juni - Fiskegruppen har telefonmöte

onsdag 28 juni - Boendegruppen har telefonmöte

Månadens kalenderblad finns till höger!


********************************************

Vattnet är vår väg - Bränslebeskattningen                         

Bränslefrågan är en bit på väg - men den är inte klar. Skärgårdarnas Riksförbund
har deltagit i möten med skatteutskottet och skrivit remissvar i denna fråga.
Följ utvecklingen på Skärgårdsbryggan, i tidningen Vi skärgårdsbor och på hemsidan.

LÄS REMISSVARET HÄR!


*****************************************
Yttrande Landsbygdskommitténs slutbetänkande
                                            

Skärgårdarnas Riksförbund har såsom många andra remissinstanser svarat på
den omfattande remissen. (SOU 2017:1) Remissvaret är ett resultat där alla
våra medlemsföreningar har medverkat. Dessutom har frågan behandlats på SRF:s årsstämma.         

LÄS REMISSVARET HÄR!


                


********************************************

Medlemstidningar

FLERA medlemstidningar finns att läsa! Årets tidningar och medlemsblad kommer
undan för undan. Ö-bladet från Vinön kommer varje månad. 

Flera av SRF:s föreningar ger ut tidningar månadsvis eller kvartalvis. Vi lägger alltid
dessa tidningar på sidan Medlemsföreningar. Enklast att hitta tidningarna är att
klicka på texten under bilderna här nedan så kommer du direkt till sidan.

Bladet 2-2016_omsl  01- Framsida Ö-bladet juli 2016  Bränningen nr2 2016_Sida_01  Holmönytt 2016  Nämdö Nu36 maj 16  01- Framsida Ö-bladet augusti 2016  Ö-bladet september 2016  Nämdö Nu37 juli 16  01- Framsida Ö-bladet oktober 2016  Bränningen nr3 2016 sid1  Ö-bladet november 2016  01- Framsida Ö-bladet december 2016  01- Framsida Ö-bladet januari 2017  Bladet nr 3-16-1  01- Framsida Ö-bladet februari 2017  framsida o-bladet mars 2017  01- Framsida Ö-bladet april 2017  Medlemsbladet1_17_sid1  01- Framsida Ö-bladet maj 2017  Ö-bladet juni 2017  

HITTA MEDLEMSTIDNINGAR - KLICKA HÄR!


Nya Skärgårdsbryggan

Läs skärgårdsnyheter på
Nya Skärgårdsbryggan!
www.skargardsbryggan.com 
                                          

TIPS till Skärgårdsbryggan
skickas på
skargardsbryggan@skargardarna.se                      


Vi skärgårdsbor

*****************************
VÅRNUMMER

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2017 nr1*****************************
JUNI 2017

För att se SRF:s juniblad. KLICKA på bilden!


Kalenderblad juni 2017 uppdaterad*****************************
NYÅRSNUMMER

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2016 nr4
Åsa Nilsson   Webbproduktion