Sitemap   |   Logga in
HEM / KONTAKT  


SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Postadress: Borgen 126, 472 95 Varekil      

E-post: info@skargardarna.se  


januari 2017 Meddelande om våra e-postadresser
Vi använder sedan flera år tillbaka en kortare adress. Skärgårdarna blir ju "skargardarna" och i våra adresser blir det skargardarna.se

Det kommer fortfarande e-post ibland på den gamla långa adressen "skargardarnasriksforbund.se" Denna fungerar inte längre!
Se till att använda våra adresser på @skargardarna.se


Information

Tidningen Vi skärgårdsbor och webb.
Eva Widlund, Nothaga gård, Vinön
tel 019-44 80 48, 0768 56 46 92
e-post: redaktionen@skargardarna.se   eva.widlund@skargardarna.se 


Verksamhetsledare

Anetté Larm Johansson, Varekil, Orust 
tel 0304-109 89, 070 600 40 27   e-post: anette@skargardarna.se         


Odförande

Sune Fogelström, Ramsmora, Möja 
tel 070-538 84 48   e-post: sune.fogelstrom@skargardarna.se


Vice ordförande

Jan-Eric Ericsson, Lönndalsvägen 27, Grundsund
tel 0523 - 211 22, 0706 205 587  e-post: jan-eric@skargardarna.seArbetsgrupper/Projekt/Nätverk

Skärgårdsbönder, Anna-Karin Utbult Almkvist
tel 0121-521 22, e-post: anna-karin@skargardarna.se

Miljö & Energi, Lennart Andersson
tel 0270-28 55 39, 070 816 84 11, e-post: lennart@skargardarna.se 

Färjegruppen, Lena Egnell
e-post: lena@skargardarna.se

Skärgårdsskolor i nätverk, Eva Widlund
tel 0768-56 46 92, e-post: eva.widlund@skargardarna.se

Bredband- och telefonigruppen, Anders Olsson
tel 0173-335000, 070 67 130 67, e-post: bredband.telefoni@skargardarna.se

Boende och befolkningsutveckling, Jan-Eric Ericsson
tel 070 620 55 87, e-post: jan-eric@skargardarna.se

Blåljusgruppen, Sten-Åke Persson
tel 0418-722 64, e-post: sten-ake@skargardarna.se

Skärgårdsbryggans Redaktion, Anetté Larm Johansson
tel 0304-109 89, e-post: anette@skargardarna.se 

Skärgårdens Unga, unga familjer, Janni Olsson
janni@skargardarna.se

Fiskegruppen, Jan-Eric Ericsson
tel 070 620 55 87, e-post: jan-eric@skargardarna.se                                


Föreningsrevisor

Lennart Rohdin
e-post: lennart.rohdin@telia.com

Kontakt SRF styrelse

KONTAKTLISTA till SRF styrelse


Kontakt SRF medlemsföreningar

KONTAKTER SRF medlemsföreningar


RESERÄKNING finns här!

Här återfinns reseräkning som ska fyllas i, skrivas under och skickas till verksamhetsledaren.

Vill du ha en självräknande excelfil kontakta info@skargardarna.se


  SRF Reseräkning


Åsa Nilsson   Webbproduktion