Sitemap   |   Logga in
HEM / SK?RG?RD F?R FRAMTID 


Skärgård för framtid

projekt 2003-2007

I projektet "Skärgård för framtid" jobbade SRF med tio centrala områden inom de övergripande rubrikerna arbete, boende och service. Som ett resultat av arbetet skulle tio vitböcker publiceras. De presenterades på en nationell konferens i Stockholm den 18 april 2007. Med dessa vitböcker visades skärgårdsbornas syn på viktiga frågor inom respektive område.

Senare samma år publicerades en skrift på 52 sidor Skärgård för framtid. 
Denna skrift är till stor del en sammanfattning av serien med vitböcker, vilka beskrev tillståndet i landets skärgårdar kring tio utvalda teman.

Boken finns fortfarande att beställa från förbundet på info@skargardarna.se  


På undersidan finns övriga Vitböcker att ladda hem.

KLICKA PÅ BILDEN

så får du upp boken på 52 sidor.

Skärgård för framtid
Åsa Nilsson   Webbproduktion