Sitemap   |   Logga in
HEM / MEDLEMSFÖRENINGAR / BLEKINGE KUST- OCH SKÄRGÅRDSFÖRENING 


Blekinge Kust- och Skärgårdsförening

Presentation:

Blekinge Kust- och Skärgårdsförening bildades 1974. Föreningen är politiskt obunden och har Blekinge län som verksamhetsområde. Föreningens ändamål omfattar jakt och fiske, kust- och skärgårdskultur, miljö, boende. Föreningen har därför bl a deltagit i de skärgårds-utredningar som har genomförts och som då har berört de flesta ämnesområden och sakfrågor som gäller utvecklingen i skärgården. EU-stödet till skärgården är också ett område där vi är engagerade.

c/o Leif Emilsson
Tångaviksvägen 9
370 23 Hasslö
Tel 0455-33 22 76

Klicka för mail till kontaktpersoner:
Karl-Erik Karlsson
Leif Emilsson

Lotstornet på Aspö

 Lotstornet på Aspö


Aspöfärjan, SRF-möte 2008-04-07

 Gruppen på Aspöfärjan efter SRF-möte 2008

Åsa Nilsson   Webbproduktion