Sitemap   |   Logga in
HEM / MEDLEMSFÖRENINGAR / SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION SIKO 


Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation SIKO


SIKO  

Hemsida: www.siko.org.se


Presentation

Uppdaterad december 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) bildades 1969 och är ett ideellt, politiskt och fackligt obundet samarbetsorgan för intresse- och skärgårdsföreningar inom Stockholms läns skärgårdsområde. SIKO skall i gemensamma frågor företräda den bofasta skärgårdsbefolkningen inför myndigheter och politiska organ, därvid slå vakt om de bofastas intressen ifråga om markanvändning, näringsliv, natur, miljö, kulturliv, och samhällsfunktioner.  


Olika föreningars tidningar finns såsom:
Medlemsbladet från Blidö-Frötuna skärgårdsförening,
Nämdö Nu från Nämdö Hembygdsförening,


SIKOs medlemsföreningar:
Arholma Företagarförening
Björkö-Arholma Skärgårdsförening
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Föreningen Rindöborna
Ljusterö Skärgårdsförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Föreningen Ornöborna
Runmarö Intresseförening
Sandhamnsområdets Intresseförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Utö Kontakt-och Intresseförening


c/o Ulf Westerberg
Möja Bergs by
Möja Ström 411
130 43 Möja


Klicka för mail till kontaktpersoner:
Ulf Westerberg
Björn Sjöblom


Följ oss på facebook!

SIKO PÅ FACEBOOK


 


Nämdö

 Nämdö


Norrskärgårn

 Norrskärgårn


Linfärja Högmarsö

 Linfärja Högmarsö


  Informationsfolder SIKO


Åsa Nilsson   Webbproduktion