Sitemap   |   Logga in
HEM / MEDLEMSFÖRENINGAR / SKÄRGÅRDENS UNGAS RIKSFÖRENING 


Skärgårdens Ungas Riksförening (SURF)

SURF SKÄRGÅRDENS UNGAS RIKSFÖRENING   

Presentation:

SURF är en nationell förening för unga skärgårdsbor i Sverige. Som förening vill vi få de unga att inse fördelarna med att vara skärgårdsbo samt se möjligheterna att stanna kvar och påverka sin framtid. SURF:s målgrupp är unga öbor och skärgårdsbor, även unga vuxna.

Föreningen startade 2004 på Söderöra. 2009 blev SURF medlem i SRF och med stöd av Riksförbundet pågår det nu en satsning att nå flera unga och skapa flera tillfällen till möten.

Vi som har varit med på SURF:s möten fram till nu kommer från öarna:
Ven, Skaftö, Visingsö, Vinön, Runmarö, Lådna, Söderöra och Holmön.

Under 2009 tog vi fram en logga och satte ihop en informationsfolder om SURF. Vi har även startat en Facebooksida. Du hittar oss på SURF. Hemsida håller vi fortfarande på och jobbar med och att nå ut till fler unga skärgårdsbor och värva fler medlemmar.

7-9 maj 2010 hade SURF en egen träff på Ven, där vårt mål var att samla så många unga skärgårdsbor som möjligt för att planera föreningens framtid och framför allt ha trevligt och umgås.

Läs mer om SURF i tidningen Vi skärgårdsbor nr 2, 3, 4 2009 samt nr 1, 2, 3 2010. Läs även mer om SURF på SRF:s hemsida under Dokumentarkiv/Skärgårdens Unga

Vi har också delat ut en enkät till unga människor som vistas i skärgården. Vi ville undersöka vad det är som gör att unga väljer att bo eller att inte bo i skärgården. På så sätt kan vi sammanställa och arbeta aktivt med att förbättra dom krav och behov som finns för vi ska få en levande skärgård, även i framtiden.

För ytterligare info:

Kontakta oss via info@skargardarna.se

SURF

 SURF
Åsa Nilsson   Webbproduktion