Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPER / ARBETSGRUPPERNA / BOENDEGRUPPEN 

Boendegruppen

Boende och befolkningsutveckling

Logga skärgårdsboende  

En arbetsgrupp för att redovisa och analysera aktuell statistik kring förändringar i befolkning och boende i skärgårdarna. Bostadsfrågan är angelägen och en redovisning över aktuella lokala projekt med hyreshus ska göras. Likaså en uppföljning av effekterna av reglerna kring strandskyddet.

Jan-Eric Ericsson är styrelsens kontaktperson i gruppen och ska också leda gruppens arbete. Övriga anmälda till gruppen är Arne Amandusson, Bohuslän, Olle Forsgren, Holmön och Bosse Tyrefors, Gålö.

Kontakt via info@skargardarna.se  eller jan-eric@skargardarna.se
Åsa Nilsson   Webbproduktion